Mladé Buky 2011

2012-02-17 14:33:33

Dle projektové a statické dokumentace, se museli jako vazníky použít železné účka 200 x 70 mm, které se svařili k sobě. Zhruba v půlce stavby se pak postavily na každé straně železné sloupy ukotvené ke stropu, na které se pak pomocí jeřábu kladli ocelové vaznice. Mezi sebou se svařili a zaplátovali. Uložení vaznice bylo jen do půlky nosné zdi. Venkovní část je upravený trám, který se ukotvil k ocelové vaznici a zapěnil, aby nevznikl tepelný most. Následovala montáž pozednice 200 x 140 mm, usazená na již předem zabetonované závitové tyče 14 mm s matkou a odstupem 0,5 m. Po opracování, vyřezání sedel, okrasného kraje a trojitému nátěru barvou Remmers se krovy 160 x 100 mm kladly na do váhy připravenou vaznici a pozednici. Nakonec se usazovali kleštiny 80 x 160 mm. Pobytí palubkama klasik v rozměrech tl. 19 mm a v. 146 mm natřené třikrát barvou Remmers-Teak. Montáž latí na výšku 60 x 40 na krovy pro zvětšní výšky z 160 na 220, kvůli izolaci. Položení kontaktní paropropustné folie Dekten 135, znovu přibytí latí na výšku 60 x 40 na latě a posléze pobytí střechy stavebními prkny 25 mm. U hřebene vynechána 5 cm mezera z každé strany pro odvětrání střechy. 

Usazení vaznice Uzasení krovů Kleštiny

Pokládka folie Bednění Podhled